Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u de website bettertimestories.com gebruikt om een donatie te doen, of wanneer u uw gegevens achterlaat om een gift/donatie van ons te ontvangen.

1. BEHEER VAN DE DIENST

Better Time Stories is een initiatief van

iKs B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 86913786, gevestigd op adres Singel 542, 1017AZ Amsterdam

en

Number 5 Foundation, een Stichting met ANBI-status, geregistreerd bij de Kamer vanKoophandel met nummer 68953313, gevestigd op adres ’t Hoenstraat 5, 2596HX ’s-Gravenhage

2. DOEL VAN DE DIENST

Het samenwerkingsverband Better Time Stories verzamelt en verwerkt gegevens:

3. GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen gegevens over u op drie manieren:

3.1 GEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT

De soorten persoonsgegevens die wij, of een van onze partners, van u verzamelen zijn afhankelijk van de wijze waarop u van onze applicaties gebruik maakt.

3.1.1 DONATIE

Als u een via de website bettertimestories.com een donatie doet, verzamelen wij van u altijd de volgende gegevens:

We gebruiken deze gegevens om uw donatie goed te kunnen verwerken, en uw donatie toe te wijzen aan een ontvanger in het land van waaruit u de donatie doet (indien mogelijk). Ook gebruiken we uw gegevens om u op de hoogte te stellen van de status van uw donatie. We gebruiken uw gegevens niet om u gevraagd of ongevraagd nieuwsbrieven, reclame en/of andere berichten te sturen.

Indien u dat wenst, kunt u optioneel uw gegevens uitbreiden met uw adresgegevens. We kunnen uw donatie dan gerichter koppelen aan een aanvraag in uw geografische gebied.

3.1.2 AANVRAAG

Als u een pakket bij ons aanvraagt, slaan wij de volgende gegevens van u op:

3.2 GEGEVENS DIE WIJ AUTOMATISCH VERZAMELEN

De applicaties verzamelen automatisch gegevens over hoe u en uw apparaat met ons interacteren, waaronder:

Wij verzamelen deze gegevens via onze servers en het gebruik van cookies en andere technologieën. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere middelen. Indien u echter bepaalde cookies blokkeert, kan het zijn dat u zich niet kunt registreren of niet optimaal gebruik kunt maken van de diensten die wij leveren via de website.

3.3 GEGEVENS UIT ANDERE BRONNEN

Als u op de website een aanvraag of donatie plaatst, verrijken we uw gegevens met extra informatie om de afhandeling zo goed mogelijk te laten verlopen:

4. HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Afhankelijk van de wijze waarop u met ons interacteert, gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

5. DELEN VAN UW GEGEVENS

Wij delen informatie met onze dienstverleners en leveranciers:

6. HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is om de Dienst te verstrekken en de transacties uit te voeren die u verzocht hebt, en voor andere essentiële doeleinden, zoals voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het bijhouden van zakelijke en financiële administratie, het oplossen van geschillen, het op peil houden van beveiliging, het opsporen en voorkomen van fraude en misbruik en het afdwingen van onze overeenkomsten.

7. LOCATIES VAN VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op het Salesforce-platform. De Salesforce-omgeving van Better Time Stories wordt gehost in de EU44 SFDC-instance. De fysieke locatie van de datacenters die daarvoor worden gebruikt zijn Frankfurt, Duitsland en Parijs, Frankrijk.

Meer informatie over de Salesforce-dataverwerking en de GDPR-compliance zijn te vinden op deze URL:

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf

8. GRONDEN VOOR DE VERWERKING

Wanneer wij van u persoonsgegevens verzamelen binnen het kader van Europese gegevensbeschermingswetten doen wij dit:

Voor zover wij ons beroepen op uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, en voor zover wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen hebt u het recht om bezwaar te maken.

8.1 GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Onze gerechtvaardigde belangen zijn de volgende: